Mladá Boleslav, Husova 201

Aktuálně

Všechny prozatím vypsané termíny na výukové programy pro školní rok 2022-2023 jsou již obsazenyDalší termíny budou vypsány podle časových možností pedagogů po ustálení rozvrhu pravidelné zájmové činnosti. 
 
Vaše případně dotazy k objednávání programů vám zodpoví Mgr. Anna Lhoťanová (724 985 138, anna.lhotanova@ddm-mb.cz).
 
V případě, že budeme nuceni kvůli případným protiepidemickým opatřením Váš termín výukového programu zrušit, nejsme povinni Vám poskytnout (s ohledem na naše omezené kapacity) náhradní termín, ale pokusíme se udělat, co bude v našich silách.
 
Pokud si s vytvořením rezervace nevíte rady, přečtěte si Nápovědu pro vytvoření rezervace.

Úvodní informace

I na školní rok 2022/2023 pro vás máme širokou nabídku preventivních a osvětových programů pro školy. Soubor preventivních programů je zaměřen na podporu komplexní výchovy mladého člověka s důrazem na vnímání hodnoty člověka, nalezení a uspořádání základních životních priorit, přijetí vlastní zodpovědnosti za svou existenci a porozumění okolnímu světu a jeho nástrahám. Naše nabídka zahrnuje programy pro základní i střední školy.

Všechny programy jsou koncipovány pro účast jedné třídy žáků či studentů a využívají zážitkových a interaktivních metod, tudíž jsou účastníci jejich aktivní součástí.

V případě, že máte ve třídě žáka cizince, pro kterého je komunikace v českém jazyce obtížná, nabízíme možnost využít pro něj pracovních listů a popisu realizovaných aktivit v anglickém jazyce. Pokud této možnosti chcete využít, zmiňte ji v rezervačním formuláři.

Umožňujeme platbu hotově či na fakturu – způsob platby si zvolíte v rezervačním formuláři. Naše programy však není možné hradit ze “Šablon” ani dalších projektů.

Všechny programy probíhají v prostoru Pavilonu DDM “Za Májem”.

Nabídka programů

20 minut denně stačí

Preventivní program proti závislostnímu chování, především nelátkovým závislostem.

Určeno pro žáky 4.-7. ročníků ZŠ.

.

Černá kavárna

Zážitkový program seznamující se životem osob se zrakovým postižením.

Určeno pro žáky 8.-9. ročníků ZŠ a studenty SŠ.

.

Mám to v hlavě v pořádku?

Zážitkový program otevírající cestu pro nalezení vlastního sebepřijetí a sebeúcty.

Určeno pro žáky 5.-7. ročníků ZŠ.

.

Můj (ne)přítel internet

Interaktivní program představující hrozby číhající v kyberprostoru a doporučení, jak se jim bránit.

Určeno pro žáky 4.-9. ročníků ZŠ.

.

Nedám se

Nahlédnutí na nebezpečí šikany formou zážitkového sebezkušenostního dopoledne.

Určeno pro žáky 4.-6. tříd ZŠ.

.

(Ne)radostný život s handicapem I.

Zážitkový program přibližující zdravým účastníkům svět tělesně postižených.

Určeno pro žáky 3.-5. ročníků ZŠ.

.

Tabáku: STOP!

Osvětový program, který řeší hravou formou a formou diskuzí problematiku kouření.

Určeno pro žáky 6.-7. ročníků ZŠ.

.

Teambuildingové dopoledne pro střední školy

5hodinový program zaměřený na vytváření či obnovu vztahů v kolektivu a sebepoznání.

Určeno pro studenty 1.-3. ročníků SŠ.

.

Život s bílou holí

Zážitkový program seznamující hravou formou se životem osob se zrakovým postižením.

Určeno pro žáky 3.-7. ročníků ZŠ .