Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti"

Mladá Boleslav, Husova 201

Programy pro školy

Teambuildingové dopoledne pro střední školy

V návaznosti na adaptační kurzy, které Dům dětí a mládeže pravidelně pořádá na začátku školního roku, jsme se rozhodli nabízet tzv. teambuildingové dopoledne pro studenty středních škol. Slouží k obnově či prohloubení vztahů ve třídě, kdy si studenti znovu opakují žebříček hodnot a dělají týmové aktivity založené na spolupráci a komunikaci. Vztahy mezi studenty jsou ve školních lavicích úplně jiné, nemají tolik prostoru se společně poznat a dozvědět se, s kým skutečně chodí do třídy. V rámci těchto aktivit se účastníci dozví víc nejen sami o sobě, ale hlavně o svých spolužácích. Navíc samotnému kantorovi můžeme na základě zpětné vazby doporučit, jak má dále se třídou pracovat.

Varianta A: Určena pro studenty 1. ročníků SŠ. Adaptační rychlo-kurz (seznamovací aktivity, koordinační a komunikační aktivity, dále aktivity na prohloubení důvěry ve třídě).

Varianta B: Určena pro studenty 2.–3. ročníků SŠ. Obnova a prohloubení vztahů ve třídě, v případě, že třída již adaptační kurz absolvovala, ale změnilo se obsazení třídy či třída má mezery ve vzájemné komunikaci.

Délka programu 300 minut (8:00-13:00).

Cena: 100 Kč za účastníka

Garant programu:
Mgr. Petra Kokrytářová: 724 985 140, petra.korytarova@ddm-mb.cz

Rezervovat termín

Přesunout se na začátek