Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti"

Mladá Boleslav, Husova 201

Keramické studio

Naše Keramické studio vám nabízí možnosti k obohacení výuky a rozšíření výtvarného projevu žáků. Ke kreativnímu tvoření můžete zvolit práci s keramickou hlínou nebo různé řemeslně výtvarné techniky.

V případě zájmu o naše programy můžeme přijet k vám do školy a tvořit s dětmi přímo ve třídě. Doprava: 8 Kč/km

Výtvarné programy vhodné pro MŠ, ZŠ a SŠ

Výtvarné programy vhodné pro ZŠ a SŠ

Informace a objednávky

Pokud si vyberete nějaký program z naší nabídky, je nutné si zamluvit termín dopředu.
Na některé činnosti je třeba objednat materiál podle počtu dětí.

Renata Bílková

Dana Mičiaková

Přesunout se na začátek