Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti"

Mladá Boleslav, Husova 201

Tábory

Každoročně nabízíme všem věkovým skupinám táborové pobyty nejen o hlavních prázdninách, ale i v průběhu školního roku. Kromě tradičních pobytových táborů v turistické základně v Bezdědicích nebo na Lhotce, si mohou zájemci vybrat z naší nabídky i tábor putovní či mezinárodní. V posledních letech převažují v naší letní nabídce tábory příměstské, které probíhají na všech našich pracovištích.

Přihlašování na tábory a pobytové akce probíhá online prostřednictvím našeho rezervačního systému.

Povinná dokumentace pro účast na našich táborech

Všechny formuláře pro letní příměstské tábory v roce 2024 budou aktualizovány a zveřejněny v průběhu měsíce května.

Pobytové tábory

Příměstské tábory

Storno podmínky

Zaplacením platebního příkazu potvrzujete souhlas se storno podmínkami při odhlášení účastníka za těchto podmínek:

  • 20-10 dnů před odjezdem 30% z ceny tábora či pobytové akce,
  • 9-4 dny před odjezdem 50% z ceny tábora či pobytové akce,
  • 3-0 dnů před odjezdem 100% z ceny tábora či pobytové akce.

Vnitřní řád pro tábory a pobytové akce

Každý účastník tábora či pobytové akce i jeho zákonní zástupci jsou povinni řídit se Vnitřním řádem pro tábory a pobytové akce organizace. Hrubé porušení řádu může vést k vyloučení účastníka z tábora bez nároku vrácení finančních prostředků za nevyčerpané dny. 

Vnitřní řád pro tábory a pobytové akce organizace platný od 5. 2. 2024.

Přesunout se na začátek