Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti"

Mladá Boleslav, Husova 201

Olympiády

 

Přehled vědomostních soutěží pro rok 2022/2023

 

 

Matematická olympiáda – ZŠ (Z5, Z9) 72. ročník

Datum konání okresního kola: středa 25. 1. 2023

Datum odevzdání výsledků školních kol: do 13. 1. 2023 nejlepší řešitele

Místo a čas: bude upřesněno

Krajské kolo pro kategorie A 10. 1. 2023, kategorie B, C 4. 4. 2023

 

Matematická olympiáda – ZŠ (Z6 – Z8)

Datum konání okresního kola: 12. 4. 2023

Datum odevzdání výsledků školních kol: do 1. 4. 2023 nejlepší řešitele

Místo a čas: Pavilon DDM, Purkyňova 224, 8:00-10:00

 

Dějepisná olympiáda – kategorie I – ZŠ

Určeno žákům 8. a 9. ročníků ZŠ, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.

Datum konání okresního kola: středa 18. 1. 2023

Datum odevzdání výsledků školních kol: nejpozději do 6. 1. 2023 (max. 3. z jedné školy)

Místo a čas: Pavilon DDM, Purkyňova 224, 8:00-11:00

Krajské kolo: 27. – 29. 3. 2023

Ústřední kolo: 11. – 15. 6. 2023, Hradec Králové

Pozn. posílejte vždy max. 3 účastníky + celkový počet účastníků školního kola

 

Dějepisná olympiáda – kategorie II – SŠ

Určeno žákům 1. – 4. ročníků SŠ, 5. – 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií.

Datum konání okresního kola: čtvrtek 19. 1. 2023

V případě nízkého počtu studentů SŠ bude probíhat okresní kolo ve středu 18. 1. společně s kategorií I. O tom bude rozhodnuto po 6. 1. 2023, kdy je termín odevzdání výsledků školního kola.

Datum odevzdání výsledků školních kol: nejpozději do 6. 1. 2023 (max. 3. z jedné školy)

Místo a čas: Pavilon DDM, Purkyňova 224, 8:00-11:00

Krajské kolo: 27. – 29. 3. 2023

Ústřední kolo: 11. – 15. 6. 2023, Hradec Králové

Pozn. posílejte vždy max. 3 účastníky + celkový počet účastníků školního kola

 

Olympiáda v českém jazyce – SŠ

Určeno žákům 1. – 4. ročníků SŠ, 5. – 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií.
Datum konání okresního kola: středa 5. 4. 2023

Datum odevzdání výsledků školních kol: 27. 3. 2023 nejlepší řešitele

Místo a čas: Pavilon DDM, Purkyňova 224, 8:00-11:00

Krajské kolo: 3. – 4. 5.2023

Pozn. posílejte vždy max. 3 účastníky + celkový počet účastníků školního kola

 

Soutěž v anglickém jazyce – SŠ

kategorie III. A – je určena žákům 1. až 3. ročníků gymnázií 1); probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,

kategorie III. C – je určena žákům SOŠ probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole.

1) včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Datum konání okresního kola: středa 15. 3. 2023

Datum odevzdání výsledků školních kol: 24. 2. 2023 (do okresního kola postupuje vždy jen jeden vítěz školního kola) + zaslání přihlášky (viz příloha)

Místo a čas: Pavilon DDM, Purkyňova 224, 8:00-13:00

Krajské kolo: duben 2023

Vzor přihlášky ke stažení zde: PŘIHLÁŠKA

 

Matematický klokan – ZŠ/SŠ 29. ročník

Datum konání okresního kola: 17. 3. 2023
Termín odevzdání výsledků OK bude upřesněn
Místo a čas: na jednotlivých školách

Pythagoriáda (46. ročník) – matematická soutěž pro žáky ZŠ a VG  

4 kategorie podle ročníku ZŠ a VG  (6.-9.)

Okresní kola: listopad 2023

Termíny konání soutěže jsou orientační. Závazné informace jsou/budou uvedeny na webových stránkách a v propozicích jednotlivých soutěží. 

 

*    soutěže v cizích jazycích (angličtina, němčina, ruština, francouzština) zatím nemají celostátního garanta. MŠMT nyní jedná s VŠE o převzetí těchto jazykových soutěží a počítá s vyhlášením nového programu na podporu ústředních kol jazykových soutěží. I když zatím není celostátní garant a není vydán organizační řád a propozice soutěže pro rok 2023, Středočeský kraj se rozhodl soutěže vypsat. Soutěže proběhnou ve školních, okresních a krajských kolech dle propozic a v termínech z loňského roku.

 

Výsledky školních kol olympiád v AJ, ČJ a Děj posílejte na email: petra.korytarova@ddm-mb.cz

Výsledky školních kol matematických olympiád posílejte na email: fronkova@g8mb.cz  

Výsledky školních kol matematického klokana posílejte na email: j.zelenkova@volny.cz

 

Přesunout se na začátek