Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti"

Mladá Boleslav, Husova 201

Olympiády

Přehled vědomostních soutěží pro rok 2023/2024

Matematická olympiáda – ZŠ (Z5, Z9) 73. ročník

Datum konání okresního kola: středa 24. 1. 2024

Datum odevzdání výsledků školních kol: do 14. 1. 2024 nejlepší řešitelé

Místo a čas: Pavilon DDM, Purkyňova 224, 8:00 – 10:00

Krajské kolo pro kategorie Z9 26. 3. 2024.

🗎  Propozice ke stažení

Matematická olympiáda – ZŠ (Z6 – Z8)

Datum konání okresního kola: středa 3. 4. 2024

Datum odevzdání výsledků školních kol: do 24. 3. 2024 nejlepší řešitelé

Místo a čas: Pavilon DDM, Purkyňova 224, 8:00-10:00

🗎  Propozice ke stažení

Dějepisná olympiáda – kategorie I – ZŠ

Určeno žákům 8. a 9. ročníků ZŠ, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.

Datum konání okresního kola: středa 17. 1. 2024

Datum odevzdání výsledků školních kol: nejpozději do 5. 1. 2024 (max. 3. z jedné školy)

Místo a čas: Pavilon DDM, Purkyňova 224, 8:00-11:00

Krajské kolo: 9. – 11. 4. 2024

Ústřední kolo: 9. – 13. 6. 2024

Pozn. posílejte vždy max. 3 účastníky + celkový počet účastníků školního kola.

🗎  Propozice ke stažení

Dějepisná olympiáda – kategorie II – SŠ

Určeno žákům 1. – 4. ročníků SŠ, 5. – 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií.

Datum konání okresního kola: středa 17. 1. 2024

V případě nízkého počtu studentů SŠ bude probíhat okresní kolo společně s kategorií I. O tom bude rozhodnuto po 5. 1. 2024, kdy je termín odevzdání výsledků školního kola.

Datum odevzdání výsledků školních kol: nejpozději do 4. 1. 2024 (max. 3. z jedné školy)

Místo a čas: Pavilon DDM, Purkyňova 224, 8:00-11:00

Krajské kolo: 9. – 11. 4. 2024

Ústřední kolo: 9. – 13. 6. 2024

 

Pozn. posílejte vždy max. 3 účastníky + celkový počet účastníků školního kola

🗎  Propozice ke stažení

Olympiáda v českém jazyce – SŠ

Určeno žákům 1. – 4. ročníků SŠ, 5. – 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií.

Datum konání okresního kola: pondělí 29. 1. 2024

Datum odevzdání výsledků školních kol: 21. 1. 2024

Místo a čas: Pavilon DDM, Purkyňova 224, 8:00-11:00

Krajské kolo: duben 2024 (bude upřesněno)

Pozn. posílejte vždy max. 3 účastníky + celkový počet účastníků školního kola.

🗎  Propozice ke stažení

Soutěž v anglickém jazyce – SŠ

kategorie III. A – je určena žákům 1. až 3. ročníků gymnázií (včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií); probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,

kategorie III. C – je určena žákům SOŠ probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole.

Datum konání okresního kola: středa 21. 2. 2024 

Datum odevzdání výsledků školních kol: bude upřesněno
(Do okresního kola postupuje vždy jen jeden vítěz školního kola)

Místo a čas: Pavilon DDM, Purkyňova 224, 8:00-14:00

Krajské kolo: duben 2024

🗎  Propozice ke stažení

🗎  Přihláška ke stažení

Matematický klokan – ZŠ/SŠ 29. ročník

Datum konání okresního kola: 22. 3. 2024

Termín odevzdání výsledků okresního kola bude upřesněn.

Místo a čas: na jednotlivých školách

🗎  Propozice ke stažení

Pythagoriáda (46. ročník) – matematická soutěž pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií

4 kategorie podle ročníku ZŠ a VG  (6.-9.)

Okresní kola: listopad 2024

Ve školním roce 2023/2024 se Pythagoriáda konat nebude.

Termíny konání soutěží jsou orientační. Závazné informace jsou/budou uvedeny na webových stránkách a v propozicích jednotlivých soutěží. 

 

*    soutěže v cizích jazycích (angličtina, němčina, ruština, francouzština) zatím nemají celostátního garanta. MŠMT nyní jedná s VŠE o převzetí těchto jazykových soutěží a počítá s vyhlášením nového programu na podporu ústředních kol jazykových soutěží. I když zatím není celostátní garant a není vydán organizační řád a propozice soutěže pro rok 2023/2024, Středočeský kraj se rozhodl soutěže vypsat. Soutěže proběhnou ve školních, okresních a krajských kolech dle propozic a v termínech z loňského roku.

 

Výsledky školních kol olympiád v AJ, ČJ a Děj posílejte na email: helena.holinkova@ddm-mb.cz

Výsledky školních kol matematických olympiád posílejte na email: fronkova@g8mb.cz  

Výsledky školních kol matematického klokana posílejte na email: j.zelenkova@volny.cz

 

Přesunout se na začátek