Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti"

Mladá Boleslav, Husova 201

Pro školy

Výtvarné programy

Série tvořivých lekcí k obohacení a rozšíření výuky výtvarné výchovy či pracovního vyučování.

Ekologická výchova

Lekce připravené pro třídy dětí mateřských škol, žáky základních a středních škol. Probíhají jako součást školní výuky pod vedením odborných lektorů a obohacují vzdělávání o ekologický a environmentální rozměr.

Preventivní programy

 Soubor programů zaměřených na podporu komplexní výchovy mladého člověka, přijetí vlastní zodpovědnosti za svou existenci, porozumění okolnímu světu a jeho nástrahám.

Olympiády

Koordinujeme okresní kola
vědomostních soutěží pro žáky základních a středních škol.

Soutěže a festivaly

Koordinujeme místní, okresní i krajská kola soutěží a festivalů pro všechny věkové kategorie.

Divadelní představení

Nabízíme představení pro žáky MŠ, ZŠ i SŠ v podání našich loutkářských souborů Kašpárek a Jitřenka.

Přesunout se na začátek