Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti"

Mladá Boleslav, Husova 201

Historie

Stručně z významných roků naší historie

Rok 2022

Od ledna 2022 jsme z ekonomických důvodů ukončili činnost kavárny v Ekocentru Zahrada. Prostor je využíván jako recepce. V KDM Mnichovo Hradiště jsme po dohodě s městem uvolnili na půl roku prostory pro MŠ, která si pod svá křídla vzala třídu ukrajinských dětí, které u nás našly azyl po zahájení války na Ukrajině. V tomto roce také slavíme 25 let spolupráce se spřátelenou organizací Jugencafé z Dieburgu (SRN). V září jsme otevřeli 144 zájmových kroužků a počet jejich účastníků se vyšplhal na rekordních 1 812. Budova Pavilonu v Purkyňově ulici získala nová okna a v závěru roku jsme opravili střechu vily v Husově ulici. 02. 06. 2022 získali medaile v Mezinárodní výtvarné soutěži Lidická růže v konkurenci 14 527 prací Anna Bartoňová a David Kučera.

Rok 2021

Vzhledem k protiepidemiologickým opatřením v souvislosti s pandemií onemocnění Covid – 19 jsme nemohli vykonávat činnost v plném rozsahu.
V této době vzniklo spoustu kreativních nápadů – Tvořivé balíčky pro děti, Cestovatelské a Detektivní kufry, činnostní stezky apod. Využili jsme volný čas k velké opravě turistické základny v Bezdědicích, v Ekocentru jsme postavili nové voliéry. V létě jsme uskutečnili 44 pobytových a příměstských táborů, což je rekordní počet v celé historii DDM. Navzdory přerušené činnosti zájmových kroužků jsme slavili úspěchy na rybářských soutěžích. Jako historicky první mladoboleslavák stanul na 1. místě v Národním kole soutěže Zlatá udice Jan Linhart a Vojtěch Šedivý se stal Mistrem ČR v LRU přívlač.

Rok 2020

16. 2. 2020 se na velké scéně v Městském divadle v Mladé Boleslavi uskutečnily oslavy 20 let činnosti našich loutkářských souborů. Byla to jedna z posledních akcí, protože od března jsme museli na základě vládních nařízení a vyhlášení nouzového stavu kvůli pandemii onemocnění Covid – 19 přerušit veškerou činnost. Letní tábory jsme mohli zorganizovat v plném počtu a kvalitě. Na konci srpna jsme převzali do užívání celé patro Komunitního centra Mírová v Mnichově Hradišti a 2. 9. 2020 jsme jej slavnostně otevřeli. Pandemie bohužel udeřila znovu a ve větším měřítku, od října jsme byli nuceni opět omezit svou činnost. Zrekonstruovali jsme část objektu v Bezdědicích a zahájili opravu střechy v loděnici v Bakově nad Jizerou.

Rok 2019

Liberecká firma BREX zahájila v Mnichově Hradišti výstavbu komunitního centra, ve kterém najde v budoucnu své zázemí i náš Klub dětí a mládeže. V Ekocentru jsme díky spolufinancování firmou Ško-Energo, s.r.o. instalovali nový výukový dřevěný prvek. V budově Pavilonu jsme za pomocí firmy Škoda auto značně zmodernizovali učebnu ICT.
31. října 2019 bylo na slavnostní ceremonii v Praze předáno nejvyšší ocenění účastníkům programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. Zlatou úroveň získal i člen našeho DofE týmu Jakub Růžička.

Rok 2018

V tomto roce, stejně jako v předešlých letech, se nám dařilo v oblasti rozvoje talentovaných dětí a mladých lidí, letos zejména na mezinárodní úrovni. Získali jsme medailová ocenění ze soutěže plastikových modelářů v Maďarsku, 1. místo z mezinárodního kola Olympiády mladých chovatelů, na poli tanečním titul Semifinalistka mistrovství světa 2018 v kategorii Urban street dance.  Divadelní soubory byly oceněny za svou práci na festivalu Středočeských amatérských loutkářů, mládež z Městského parlamentu převzala Cenu města za společenský přínos, za svou práci byli odměněni děti z rybářských, tanečních, keramických a výtvarných kroužků. Děti z kroužku Brontíci začaly ve městě polepovat autobusové zastávky, aby zabránily častým úrazům ptactva.

Rok 2017

Od ledna se řízení DDM věnuje Alena Holíková. V rámci výstavby nového komunitního centra v Mnichově Hradišti, ve kterém budeme mít své důstojné zázemí, jsme se museli přestěhovat ze staré budovy KDM do provizorních prostor na náměstí. V Ekocentru Zahrada jsme za finančního přispění firmy ŠKO – ENERGO vybudovali novou expozici pro návštěvníky, nazvanou Vodní svět.

Rok 2016

V Ekocentru Zahrada jsme díky Statutárnímu městu Mladá Boleslav dokončili rekonstrukci zchátralého objektu bývalé kanceláře provozních zaměstnanců. K 31. lednu jsme se rozhodli již dále neprovozovat činnost v KDM v Benátkách nad Jizerou a budovu KDM jsme nabídli městu k jinému využití. Ke stejnému datu se rozhodla Bc. Hana Suková Pelantová ukončit své pracovní povinnosti v DDM.

Rok 2015

Z finančních prostředků Středočeského kraje a také našich vlastních jsme zrealizovali projekt Rajské zahrady. Ve venkovních prostorách Zahrady vznikly kromě naučných prostor také prostory s herními prvky a na našem „živelném hřišti“ děti mohou experimentovat s vodou, poznávat sílu vzduchu a větru či se setkat s ohněm v ohnivé chýši. Vznikla také nová ohrada s mini ovečkami pro přímý kontakt s dětmi.

Rok 2014

Největším úspěchem pro nás v tomto roce bylo dokončení stavby nového výukového pavilonu v areálu Zahrady v Jaselské ulici. V září jsme mohli nabídnout dětem i veřejnosti nové prostory, ve kterých je možné přivítat zájemce z řad školních dětí o naše výukové environmentální programy nebo kroužky. V nové kavárně pak můžou rodiče s dětmi využít originální herní koutek a také se občerstvit.

Rok 2013

V únoru jsme oslavili 60. výročí vzniku založení naší organizace. Vydali jsme Slunečník speciál, přivítali hosty a odměnili nejlepší reprezentanty Domu dětí a mládeže. Pro všechny jsme pak připravili zabíjačkové speciality a společně završili oslavy v masopustním průvodu a na následné masopustní zábavě.

Rok 2012

Stali jsme se garanty projektu Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání za Středočeský kraj. Zapojili jsme do něj 13 organizací a od ledna do června jsme museli zajistit 18 projektů. Mezi zapojenými organizacemi byly také 3 přímo od nás z Mladé Boleslavi. Získali jsme tak finanční prostředky ve výši 1 665 000,- Kč, které pomohly zapojeným organizacím při realizaci jejich záměrů při práci s dětmi a mládeží ve volném čase.

Rok 2011

Účastníci Zeměfestu mohli psát svá poselství a vize o tom, jak to u nás bude vypadat za 50 let. Svá poselství nám poslala i celá řada známých osobností, jako např. ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek, archeolog Jiří Waldhauser, ekolog Aleš Máchal a další. Všechny vzkazy pak byly uzavřeny čtyřmi zámky a čtyřmi osobnostmi Mladé Boleslavi do časové schránky, která byla umístěna v parkovacím domě na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi.
Otevřena by tedy měla být v roce 2061.

Rok 2010

Podařilo se vyřešit dlouholetý vleklý problém s nevyhovujícími skateboardovými překážkami na hřišti u Pavilonu. Město je nechalo odstranit a na jejich místě postavilo šatny pro hokejbalisty. Proběhla velká rekonstrukce topení ve skleníkách na Zahradě a při té příležitosti jsme začali měnit také koncepci celého areálu. Prostřední skleník jsme upravili na učebnu či výstavní síň podle toho, co je zrovna potřeba.

Rok 2009

30.4.2009 byla ukončena výpůjčka chaty ve Vítkovicích v Krkonoších a chata byla vrácena městu Mladá Boleslav. Pracovníci Zahrady připravili velmi úspěšný nultý ročník týdne akcí zaměřených na ekologickou osvětu, který vyvrcholil Ekojarmarkem. Divadelní soubory se zúčastnily Festivalu pouličních divadel ve slovenském Pezinku. Obnovila se nově pravidelná činnost v bakovské loděnici, kterou jsme zateplili a zrekonstruovali a nechali k užívání našemu vodáckému oddílu Delfín.

Rok 2008

V únoru jsme oslavili 55. výročí vzniku DDM. Pracovníci Ekocentra uskutečnili mimo jiných aktivit projekt Odpady do škol, který byl finančně podporován Magistrátem města Mladá Boleslav a který zasáhl 2867 žáků na 6 školách v Mladé Boleslavi. Informační centrum pro mládež se přestěhovalo do vhodnějších přízemních prostor v budově Pavilonu. Může tak sloužit jako vzdělávací a informační centrum a zároveň může nabízet odpočinkové a rekreační aktivity pro mládež.

Rok 2007

Na Zahradě DDM vzniká Ekocentrum a jeho pracovníci začínají vytvářet nové programy, které jsou více zaměřené na environmentální výchovu. Městský úřad v Mnichově Hradišti provedl rekonstrukci topení v KDM. V září jsme v Benátkách nad Jizerou začali pracovat v novém objektu, který město zrekonstruovalo přímo na míru podle našich potřeb. Naše divadelní soubory se účastnily aktivně oslav 10. výročí podepsání partnerské smlouvy mezi Mladou Boleslaví a Dieburgem. V Dieburgu děti hrály divadlo, v Mladé Boleslavi uváděly slavnostní pořad, který byl v režii pana Jaroslava Vidlaře.

Rok 2006

Tento rok byl bohatý na významné události. Úspěchy zaznamenali členové našich zájmových kroužků: – Vít Hambálek staví plastikové modely a stal se absolutním mistrem České republiky v kategorii mladších žáků. – Kristýna Sobotková získala 1. místo v mezinárodním kole soutěže Chovatelských dovedností mládeže. – Jitřenka se třemi inscenacemi představila ve slovenském Pezinoku a Kašpárek postoupil na 55. celostátní přehlídku v Chrudimi. Po 21 letech v čele DDM oznámila Mgr. Hana Vidlařová odchod do penze. Od 1.7.2006 je ředitelkou Bc. Hana Suková Pelantová.

Rok 2005

Loutkářský soubor Jitřenka hostoval s velkým úspěchem ve Francii (město Aubergenville) a reprezentoval Mladou Boleslav také v partnerském městě Dieburg. S činností DDM se seznámila početná delegace pracovníků Ministerstva školství a mládežnických organizací z Kolína nad Rýnem. V rámci návštěvy shlédla také inscenaci KABARET v podání souboru Jitřenka. Za reprezentaci jsme obdrželi děkovný dopis od Ministerstva školství a od Magistrátu Mladé Boleslavi. Naše zkušenosti s výměnnými aktivitami mládeže byly zveřejněny v příručce pro školy a sdružení dětí a mládeže, kterou pod názvem Česko-německé setkání vydal TANDEM. Devět účastníků programu Cena vévody z Edinburghu převzalo diplom z rukou Jeho královské výsosti, prince Edwarda.

Rok 2004

Získali jsme »Cenu Evropy 2004«. 1. října slavnostně otvíráme Informační centrum pro mládež. Snažíme se realizovat projekt »Dům o třech patrech«.

Rok 2003

Oslavili jsme 50. narozeniny DDM „Na Výstavišti“ a pro všechny naše příznivce jsme připravili „Velkej flám“. Oslava byla milá, příjemná a důstojná. Tento den přišlo na různé programy 900 návštěvníků. Práce DDM byla oceněna představiteli města Mladá Boleslav, Středočeského kraje a Ministerstva školství. Oslav se zúčastnila i skupina mládeže z Dieburgu. Získali jsme kmotrovský list, který nás opravňuje užívat při naší činnosti kresby akademického malíře Stanislava Holého.

Rok 2002

Dětské divadelní soubory – ČERNÉ DIVADLO – se svou tvorbou představilo v zahraničí. Naše zařízení navštívila delegace školských a kulturních pracovníků ze zemí Beneluxu.

Rok 2001

V dubnu je slavnostně potevřena vstupní hala do areálu botanické a zoologické minizahrady DDM v Jaselské ulici. Po jedenácti letech končí své působení »Klub Na Zámku« v Kosmonosích. Důvodem jsou požadavky školy na tyto prostory. Od 1. července se stává zřizovatelem DDM Krajský úřad Středočeského kraje.

Rok 1999

Otevírá se další odloučené pracoviště v Benátkách nad Jizerou. Těší nás, že k tomuto činu dochází i iniciativy Městského úřadu v Benátkách nad Jizerou. Dokončuje se druhá etapa generální opravy hřiště u Pavilonu DDM, a také se zde začíná stavět protihluková stěna. Celý projekt je financován Ministerstvem vnitra a Městským úřadem v Mladé Boleslavi.

Rok 1997

Od 1. ledna začíná provoz na horské chatě ve Vítkovicích, kterou dostává DDM do užívání od Městského úřadu v Mladé Boleslavi výměnou za základnu v Mukařově. Je započata výstavba loděnice v Bakově nad Jizerou. Zabýváme se přípravou vybudování voliér pro dravce. S finanční spoluúčastí města získáváme objekt »CITY CAFE«. Oddělení přírodovědy se postupně mění v botanickou a zoologickou minizahradu.

Rok 1996

Začínají se uskutečňovat nové představy o přírodovědném oddělení, začínáme budovat MINI ZOO. Na Zahradě DDM se staví nový pavilon s učebnami pro aranžérské práce a pro veškeré přírodovědné aktivity škol a zájmových útvarů DDM. Tyto přestavby nám umožňují projekty financované MŠMT.

Rok 1994

Sloučením okresního a městského DDM nastává cesta hledání nových nápadů, finančních a lidských zdrojů potřebných k rozvoji zařízení. Ve Vile v Husově ulici začínáme vytvářet odpovídající prostory pro estetickou činnost a pro komorní aktivity.

Rok 1993

Slaví se 40 let činnosti zařízení, které získává od optimistického akademického malíře a grafika Stanislava Holého logo – usměvavé sluníčko. Jeho autor přijímá kmotrovství nad naším Domem.

Rok 1990

Naše zařízení přijímá již podruhé ve své historii název Dům dětí a mládeže. Poprvé to bylo v letech 1968 až 1970. Zřizovatelem státního zařízení pro volný čas dětí a mládeže s okresní působností se stává Školský úřad v Mladé Boleslavi. Otvíráme naše první odloučené pracoviště v Kosmonosích. Vychází první výtisk edice RADANA /rady a nápady/.

Rok 1983

Díky úsilí, podpoře a obětavosti mnoha lidí je 13. června slavnostně otevřena základna v Bezdědicích v nové podobě. Základna slouží především k letní činnosti a k různým aktivitám zájmových kroužků v průběhu roku.

Rok 1976

Novinkou je stanový tábor ve Lhotce u Rokycan, ve kterém se vystřídaly přes prázdniny tři běhy.

Rok 1969

Nejdůležitější událostí roku je získání turistické základny – bývalé školy – v Bezdědicích. Rozvíjí se letní činnost, pořádáme 13 běhů různě zaměřených táborů. Velmi atraktivní jsou putovní tábory ve Vysokých Tatrách.

Rok 1953

6. února začíná z rozhodnutí ONV pracovat Okresní dům pionýrů a mládeže v budově »Flaklovky«. Vedením je pověřena Krista Rejmanová. Rozvíjí se stálá zájmová činnost: záhy zde pracuje kroužek výtvarný, pěvecký, technický, kroužek dovedných rukou, fotografický a pěstitelský.

Přesunout se na začátek