Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti"

Mladá Boleslav, Husova 201

Programy pro školy

Mám to v hlavě v pořádku?

Nabízíme preventivní program, který prostřednictvím sociálních her, jejich reflexí a společné diskuzi může napomoci nahlédnout na důležitost vlastního přijetí sebeúcty a sebepřijetí napomáhající k zodpovědnému přístupu ke svobodnému chování a rozhodování jako prevence rizikového chování směřujícího ke zneužívání návykových látek.

Určeno pro žáky 5.-7. tříd ZŠ. Délka programu 150 minut – součástí je 15 minutová přestávka, kdy se mohou žáci občerstvit.

Cena: 100 Kč za účastníka

Garant programu:
MgA. Eliška Pýchová: 724 985 148, eliska.pychova@ddm-mb.cz

Rezervovat termín

Přesunout se na začátek