Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti"

Mladá Boleslav, Husova 201

Programy pro školy

20 minut denně stačí

Prázdnota, samota, osamění…., nuda. Program 20 minut denně stačí se věnuje tzv. zabíjení volného času, tedy nebezpečnému jevu nadužívání současných technologií vedoucímu až k tzv. nelátkové závislosti. Co takového se děje, že nemohu odolat?

Cílem programu je vést žáky k porozumění rozdílu mezi reálným a virtuálním světem, k nahlédnutí důležitosti skutečných vztahů, sebenaplnění a kráse přímé komunikace.

Varianta A: Určena pro žáky 4.-5. tříd ZŠ. Délka programu 90 minut.

Varianta B: Určena pro žáky 6.–7. tříd ZŠ. Délka programu 120 minut.

Cena: 100 Kč za účastníka

Garant programu:
MgA. Eliška Pýchová: 724 985 148, eliska.pychova@ddm-mb.cz

Rezervovat termín

Přesunout se na začátek