Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti"

Mladá Boleslav, Husova 201

Vernisáž výstavy Foto-grafické rozlety mladých autorů

V úterý 30. 5. jsme se sešli v Knihovně města Mladá Boleslav, abychom společně s autory jednotlivých prací výstavu nainstalovali a následně ji i společně s rodiči a dalšími návštěvníky v 16 hodin zahájili. Atmosféra byla báječná, společně jsme si řekli, co vše se nám letos povedlo a na výstavu už se nevešlo, či ve kterých soutěžích jsme byli úspěšní a podpořili tak oslavy 70 let našeho DDM.
Vystavujícími jsou děti ze ZÚ Foto, Základy grafického designu a jsou zde i ukázky ze vzniku animovaných filmů dětí z kroužku animace. Tímto všem přeji, aby i nadále zůstali tak úžasně tvořiví a ze své tvorby měli radost!
MgA. Eliška Pýchová

Přesunout se na začátek