Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti"

Mladá Boleslav, Husova 201

Aktuality

Zvířata ze statku v centru města

Mladá Boleslav. Město plné aut, parkovišť, panelových domů. Tak nás vnímají obyvatelé jiných měst a obcí. Nabízí se to. Vždyť mnoho obyvatel města pracuje v automobilovém průmyslu.

Mladá Boleslav má ale taky přímo ve svém středu oázu plnou zvířat a zeleně. Ptáte se, kde? V Jaselské ulici, na opravdu malé ploše se daří takřka šedesáti druhům exotických a hospodářských zvířat a v tropických sklenících také množství exotických rostlin.

Ekocentrum Zahrada fungující při Domě dětí a mládeže „Na Výstavišti“ je nejen zelenou oázou plnou zvířecích zvuků, ale také místem, kam se vydávají školní kolektivy poznat zblízka různé druhy zvířat, diskutovat o globálních problémech či získat znalosti o přírodě jinak, než ze školních lavic, a to přímo v terénu. Celkem máme pro školy a školky připraveno více než dvacet výukových programů.

Vstoupíte-li do areálu Ekocentra, jako první vás přivítají ovce a berani, kachny a svým hudráním se důrazně hlásí o slovo také krocan Fanda. O kousek dál ve voliérách můžete svým dětem ukázat slepice a králíky, v zadní části areálu si o mrkev „řeknou“ kozy a poník. Na střešní terase chováme včely. Nejsme samozřejmě staročeským hospodářstvím, kde probíhají zabijačky a zvířátka jsou tam chována pro přímou spotřebu. V našich prostorách dětem „pouze“ ukazujeme, jak taková zvířátka vypadají. Při výukových programech „Zvířátka na statku“ a „Za zvířátky do ohrádky“ si ale některé činnosti kolem těchto zvířat děti vyzkouší. Dojít si do kurníku pro vajíčko, podojit kozu či krávu (na trenažéru), pohladit a nakrmit králíčky či poníka. Při výukových programech „Včelí domeček“ a „Včelí rojení“ školáci nahlédnou do života včel a hospodaření kolem nich.

V loňském školním roce těmito čtyřmi typy programů prošlo 34 školních kolektivů, tedy takřka 700 dětí.

Jsme velmi rádi, že máme možnost představovat dětem z průmyslového města různá zvířata, ať už hospodářská či exotická, a že jim umožňujeme s nimi pravidelně pracovat v chovatelských zájmových útvarech, o něž je také vždy mimořádný zájem.

Děkujeme, že tu pro vás můžeme být a těšíme se s vámi na viděnou!

Video zde.

Přesunout se na začátek