Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti"

Mladá Boleslav, Husova 201

Aktuality

Vyhodnocení výtvarné soutěže Kdo s námi žije – Živé Boleslavsko

S rozrůstající se městskou zástavbou dochází k úbytku přirozených ekosystémů. Vlivem klimatických změn se mění podmínky pro existenci živočichů i rostlin. Jak se s takovou situací vypořádávají? Ustupují tlaku a mizí? Přizpůsobují se? Migrují? Objevují se ve vašem okolí neobvyklí živočichové? Létají k vám na krmítko stále stejné druhy ptáků?  A co nové rostliny? Zvyšují či snižují se jejich počty?

Pozorujte s dětmi, žáky či studenty změny ve svém okolí a nakreslete / namalujte je či vytvořte koláž.

Takové zadání měla výtvarná soutěž pro školy a školská zařízení vyhlášená Ekocentrem Zahrada.

Do soutěže se přihlásily celkem 3 třídní kolektivy a 51 jednotlivců ve třech kategoriích.

V kategorii MŠ se soutěže zúčastnily dvě školky:
1.místo – kolektiv MŠ Březno se soutěžní koláží Kolonie nutrií na Klenici
2.místo – kolektiv MŠ Štěpánka Čejetice s příspěvkem Podivná ryba v Jizeře

V kategorii 1.stupeň ZŠ se umístili na předních pozicích tito autoři:
1.místo – Silvia Kosniovská s objektem Antilopa
2.místo – Lucie Eva Krouská s akvarelem Kněžice
3.místo – Liliana Pantůčková s objektem Pružinka železná

V kategorii 2.stupeň ZŠ se na prvních třech příčkách umístili:
1.místo – Ella Pařízková s akvarelem Želvy nádherné
2.místo – Natálie Časarová s objektem Zoborožec obrovský
3.místo – Sarah Dobrkovská s příspěvkem Myši budou vládnout světu?

Oceněným autorům gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za jejich příspěvky.

Přesunout se na začátek