Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti"

Mladá Boleslav, Husova 201

Aktuality

Novinky v Ekocentru

Milí návštěvníci,

postupně obnovujeme provoz naší kavárny, minizoo i pedagogického úseku.

Zájmové útvary obnovily svou činnost v týdnu od 18.května dle upraveného časového harmonogramu. Pro členy kroužků bude připravena dezinfekce, klubovny budou upraveny dle metodiky MŠMT. Abychom zajistili maximální bezpečí a komfort pro členy zú, budeme v době konání kroužků uzavírat minizoo pro veřejnost.

Kroužky končí svou činnost v týdnu od 22.do 26.6.

Klub Šneček již tento školní rok činnost neobnoví.

Kavárna bude otevřena přes okénko s upraveným sortimentem a za zpřísněných hygienických podmínek.
všední dny: 9:00 – 18:00
sobota, neděle: 13:00 – 18:00

Minizoo pro vás otevřeme v týdnu od 25.května v omezené provozní době:
všední dny: 9:00 – 14:00 (poté bude areál zpřístupněn pouze pro potřeby zú)
sobota, neděle: 13:00 – 18:00

Respektujte prosím pravidla, jimiž se musíme řídit a jež musíme kontrolovat:
V Ekocentru smí být jen určitý počet návštěvníků najednou. Buďte prosím trpěliví, pokud vás u vchodu požádáme o chvíli strpení.
Dodržujte prosím bezpečnou vzdálenost 2 metry od ostatních návštěvníků.
Po areálu se pohybujte se zakrytými ústy a nosem.

Vážíme si vaší podpory a jsme rádi, že nám zachováváte přízeň. Těšíme se na vás!

Přesunout se na začátek