Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti"

Mladá Boleslav, Husova 201

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – PO Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“, Mladá Boleslav, Husova 201, se sídlem Husova 201, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01,
IČO: 00873373 – poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:
Zasílání propagačních materiálů Domu dětí a mládeže „Na Výstavišti“.

Účel zpracování:
Propagace volnočasových aktivit Domu dětí a mládeže „Na Výstavišti“.

Popis účelu zpracování:
Pokud nám k tomu udělíte souhlas, zařadíme Vás do evidence zájemců o newsletter Domu dětí a mládeže „Na Výstavišti“ a budeme Vám na Váš email zasílat informace o nabídce programů, kroužků, táborů a dalších volnočasových aktivit.

Oprávnění ke zpracování:

Osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme: 

Identifikační údaje
Kontaktní údaje

Doba zpracování a archivace:
Po dobu trvání Vašeho zájmu o poskytování našich informací.

Zdroj osobních údajů: 
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů jiným společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat jiným společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Jaká máte práva?
V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:Informace o zpracovávaných osobních údajích

  • Přístup ke zpracovávaným osobním údajům
  • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
  • Opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů
  • Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování
  • Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů
  • Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce
  • Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že
    zpracování není oprávněné

Beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat elektronicky v patičce zasílaných materiálů nebo písemně na adrese Domu dětí a mládeže „Na Výstavišti“.
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Jak můžete uplatnit svá práva?
Pro komunikaci s PO Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“ ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

Elektronicky na adrese:                       ddm-mb@ddm-mb.cz
Telefonicky na telefonním čísle:            326 323 281
Písemně na adrese:                            Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“, Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav

Možnost podání stížnosti
Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u ředitelky Domu dětí a mládeže „Na Výstavišti“
nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Ředitelka DDM: Alena Holíková
kontakt: ddm-mb@ddm-mb.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů
adresa:  Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: +420 234 665 111
web: http://www.uoou.cz

Přesunout se na začátek