Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti"

Mladá Boleslav, Husova 201

Aktuality

Budou letos tábory v Bezdědicích?

Někteří z Vás možná již zjistili, že v nabídce pobytových táborů na léto 2024 chybí oblíbené tábory v Bezdědicích. Není to ale z důvodu, že bychom na jejich plánování ještě pracovali. Tábory v Bezdědicích se už bohužel konat nemohou a nás to nesmírně mrzí. Co je důvodem?

Budovu bývalé školy v Bezdědicích získal náš Domeček pro svou činnost v roce 1969 a jelikož se i s přilehlým areálem stala velmi oblíbenou a celoročně hojně využívanou základnou, započala v roce 1982 výstavba obytných chatek a klubovny. Rozšířený areál byl slavnostně otevřen v roce 1984 v rámci oslav 30. výročí našeho Domečku. Když jsme tedy loni na jaře slavily 70 let DDM, tak chatky měly také kulatiny – stály už čtyřicet let.

Člověk je ve čtyřiceti v nejlepším věku, ale pro chatky to bohužel neplatí. Sice v průběhu let prošly několika rekonstrukcemi a opravami, ale v současnosti už je jejich stav kritický. Do chatek zatéká, konstrukce staveb uhnívají a u některých se dokonce rozestupují v rozích zdi a škvírami do nich prorůstá břečťan. Nejsou tedy už bezpečným místem, kde by mohly děti trávit prázdniny. A není to bohužel jen o chatkách. Stáří dohnalo i hlavní budovu, která také volá po rozsáhlé rekonstrukci, aby mohla být nadále využívána.

Jistě si říkáte: „Tak proč se celý areál neopraví?“ Rekonstrukce areálu je něco, o co jsme usilovali a bojovali několik let. Jak tomu tak bývá, zádrhel nastává v úředním šimlu a na vyšších místech. Vlastníkem celého objektu bezdědické táborové základny je Středočeský kraj, který je naším zřizovatelem. My jako organizace, která měla objekt k užívání, jsme mohli svévolně financovat jen drobné opravy, ale rozsáhlou rekonstrukci mohl zahájit a financovat pouze Kraj. Ten byl o dosluhujícím stavu základny informován minimálně posledních deset let, rok co rok. A přestože má Středočeský kraj ve svých oficiálních dlouhodobých záměrech pro oblast vzdělávání také cíl, že chce zajistit „rozšiřování nabídky příměstských a pobytových táborů“, tak se rekonstrukce naší táborové základny za celé to desetiletí nedostala na jeho seznam finančních priorit.

Vyústění situace, kdy je areál kvůli svému havarijnímu stavu nepoužitelný pro táborovou činnost a kdy Kraj nemá, nemůže či nechce uvolnit finanční prostředky na jeho rekonstrukci, je takové, že nám k 29. lednu byla základna vyjmuta ze zřizovací listiny. Nyní už je jen na vedení Kraje, jak s ní naloží. Vzhledem k tomu, kolik generací dětí na tábory do Bezdědic jezdilo, doufáme, že se jednou podaří areál oživit ke stejnému účelu jako sloužil dosud, a třeba se jednou náš Domeček se svými tábory bude moci do Bezdědic vrátit.

Doufáme, že i přes ztrátu bezdědické táborové základny nám zachováte přízeň a najdete si v naší letošní nabídce tábor dle svých představ. Přihlašování začíná již v pondělí 5. února.

Přesunout se na začátek