Mladá Boleslav, Husova 201

Povinná dokumentace pro účast na pobytových táborech

  1. Přihláška: Naleznete ji ve svém profilu v rezervačním systému DDM.
  2. Kopie potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte od lékaře.
  3. Prohlášení o bezinfekčnosti.

Všechny formuláře pro letní pobytové tábory v roce 2023 budou aktualizovány a zveřejněny v průběhu měsíce května.

Povinná dokumentace pro účast na příměstských táborech

  1. Přihláška: Naleznete ji ve svém profilu v rezervačním systému DDM.
  2. Prohlášení o bezinfekčnosti.

Všechny formuláře pro letní příměstské tábory v roce 2023 budou aktualizovány a zveřejněny v průběhu měsíce května.

Storno podmínky

Zaplacením platebního příkazu potvrzujete souhlas se storno podmínkami při odhlášení účastníka za těchto podmínek:
• 20-10 dnů před odjezdem 30% z ceny tábora či pobytové akce,
• 9-4 dny před odjezdem 50% z ceny tábora či pobytové akce,
• 3-0 dnů před odjezdem 100% z ceny tábora či pobytové akce.