Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201

Tábor se bude letos konat v Penzionu TJ Sokol Seletice u Nymburka od 14. 8. – 20. 8. 2021.  K dispozici bude vybavení střediska včetně učeben, tělocvičny a hřiště. Jde o tradiční soustředění dětí, které mají zájem o matematiku a jsou ochotné se jí soustavněji věnovat i mimo vyučování. Odborný program tábora bude i letos zaměřen na probouzení zájmu o předmět a rozvíjení matematických schopností a nadání prostřednictvím zajímavých úloh, her i témat rozšiřujících učivo, včetně úloh matematické olympiády. Tento program bude celotáborovou hrou propojen s pestrou nabídkou sportovních a tábornických činností a výletů. Více informací najdete na Dům dětí a mládeže Na Výstavišti – Dům dětí a mládeže (rezervaceddm.cz)