Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201

Letní pobytový tábor:

  • potvrzení o bezinfekčnosti (s datem nástupu na LT)
  • lékařské potvrzení (platnost 2 roky od data vydání posudku)
  • originální kartičku pojištěnce
  • informace k odjezdu, příjezdu, co s sebou atd. podává hlavní vedoucí tábora

Letní příměstský tábor:

  • potvrzení o bezinfekčnosti (s datem nástupu na LT)
  • originální nebo kopii kartičky pojištěnce
  • informace k příchodu, odchodu, co s sebou atd. podává hlavní vedoucí tábora

Potřebné formuláře ke stažení:
POBT – prohlášení rodičů – bezinfekčnost pobytové akce
PT – prohlášení rodičů – bezinfekčnost příměstské tábory
Posudek o zdravotní způsobilosti dětí