Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201

Členové Národního parlamentu dětí a mládeže (dále jen NPDM) navštívili ve dnech 16. – 19. září Brusel a Evropský parlament. Delegaci tvořila Rada NPDM, Předsednictvo NPDM a desítka dalších „parlamenťáků“ z celé České republiky, kteří byli vybráni za svou aktivitu v parlamentech. Jelikož byl program nabitý, nebyl po příjezdu čas na větší zdržování a prakticky ihned se všichni vydali do ulic Bruselu. Dopoledne prošli centrum Bruselu, kde ochutnali vyhlášené bruselské wafle a poté se přesunuli do Parlamentária, kde si prohlédli interaktivní výstavu o Evropské unii. Také se měli možnost seznámit s historií parlamentu, jednotlivých států a s fungováním států v rámci EU.  Dále se sešli s Pavlem Trantinou, členem Evropského hospodářského a sociálního výboru, který bude v Bruselu již třetí volební období. Informoval je o funkci EESC v rámci EU a o jeho pracovních povinnostech. Prohlédli si prostor budovy EESC a měli možnost jednat v jedné ze zasedacích místností v budově. Poslední zastávkou se stal Evropský parlament. Do sálu pochopitelně nesměli, ale byl jim zpřístupněn balkón, obvykle vyhrazený pro novináře a reportéry zabývající se evropskou tématikou. Druhý den si skupina až do pěti hodin užívala krás Bruselu, a pak už ji čekala jen cesta zpět do Prahy. Tam v sobotu pokračovalo předsednictvo NPDM ve svém zářijovém zasedání.

Co je Národní parlament: Národní parlament dětí a mládeže, patřící pod projekt participace, je vrcholnou strukturou veškerých struktur parlamentů mládeže pracující na participaci v ČR. Je to organizace apolitická a fungující na demokratických principech. NPDM se snaží hájit zájmy mládeže na celorepublikové úrovni. Spolupracuje s různými národními institucemi a vyvíjí aktivity k rozvoji a osvětě mládeže v otázkách, které se jí bezprostředně týkají.