Mladá Boleslav, Husova 201

Název organizace:

 • Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201

Adresa:

 • Husova 201
  293 01 Mladá Boleslav

Úřední hodiny sekretariátu a podatelny:

 • Po – Pá vždy od 9.00 do 14.00 hodin

E-mail pro běžnou korespondenci:

E-mail pro úřední podání:

ID datové schránky:

 • 3ycw383

Bankovní spojení:

 • 3293812339 / 0800
 • pro platbu táborů používejte 060011-3293812339 / 0800
 • pro platbu kroužků používejte 070017-3293812339 / 0800

IČ:

 • 00873373

Telefon:

 • 326 323 281
 • 606 613 045

Telefony na pracoviště:

 • Pavilon: 326 728 430
 • Vila: 326 323 281
 • Zahrada: 326 329 113
 • KDM Mnichovo Hradiště:
  Hana Skramuská: 724 985 146
  Petra Pilbauerová: 724 985 154

Personální obsazení

Vila
Ředitelka organizace: Alena Holíková
Zástupkyně ředitelky: Ing. Jitka Jedličková

Vedoucí keramického studia: Renata Bílková
Pedagogická pracovnice: Dana Mičiaková

Propagační referent, správce rezervačního systému, pedagogický pracovník: Zdeněk Sedlář, DiS.

Ekonomické oddělení:
Vedoucí ekonomického oddělení: Eva Čančíková
Účetní: Pavlína Zoufalá
Personalistka a pokladní: Miroslava Dvořáková
Referent majetkové správy: Simona Kučerová

Pavilon
Kulturní, společenské, technické a sportovní aktivity:
Vedoucí Pavilonu: Mgr. Petra Korytářová
Pedagogičtí pracovníci: Bc. Marie CafourkováMgA. Eliška PýchováMgr. Anna Lhoťanová, Bc. Jiří Makovička,

Zahrada
Vedoucí pedagogického úseku: Bc. Marianna Křepelková
Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Martina Kotlabová, Bc. Kamil Kreisinger

Klub dětí a mládeže v Mnichově Hradišti
Vedoucí KDM: Hana Skramuská
Pedagogičtí pracovníci: Petra Pavlovčíková (Pilbauerová), Bc. Petr Staffen, Ing. Zuzana Kuntošová