Mladá Boleslav, Husova 201

Krásné poslední dubnové odpoledne věnované do pozdních nočních hodin čarovným a kouzelnickým silám jsme se s naším týmem sešli na Radouči, abychom se i my zapojili k těmto mocnostem. A připojila se k nám i spousta rodičů se svými dětmi, případně prarodiče s vnoučaty, aby si užili soubojů kouzel, zavěštili si budoucnost či namíchali vlastní kouzelné lektvary. Nepřišli ani o luštění starodávných run, o kouzelné bylinky, astrologii či péči o kouzelné tvory. Prostě škola čar a kouzel se vším všudy, včetně přičarovaného kouzelného odpoledne plného sluníčka a drobné odměny na závěr našeho čarování.