Mladá Boleslav, Husova 201
V podvečer druhé listopadové soboty se s naší pomocí (zejména pak našich kolegů z KDM Mnichovo Hradiště) proměnil zámecký park v Mnichově Hradišti na kouzelný les, jehož magická atmosféra podtržená tajemnou mlhou přilákala téměř 300 dětí. Jejich úkolem bylo pomoci lesní královně Světlince zachránit les před nadvládou její zlé sestry Temnotky, která už stihla napáchat v lese mnoho špatností. Během hledání správných slov do zaklínadla, které mohlo škody napravit, se děti potkaly s celou řadou kouzelných bytostí. Do paměti se jim určitě zapsala setkání s načuřenou Pindruší, zasmušilým skřetem Balvanem, popleteným druidem Listnáčem, bezradnými vílami Luskničkou a Rosenkou, zarmoucenou princeznou Žaběnou, ztraceným skřítkem Doubkem a hodnými bludičkami. Díky úsilí dětí se nakonec podařilo Temnotku porazit a královna lesa Světlinka získala zpět veškerou svou moc, za což se dětem náležitě odměnila.
Děkujeme všem, kteří do kouzelného lesa zavítali a přispěli k jeho záchraně.