Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201
Anketa

Jaký prostor v Ml.Boleslavi považujete pro pořádání akcí DDM za nejvhodnější?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Zasílání informací


Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

Slunečník
2013-02_small-large

Ve středu 29. května se na magistrátu města sešli studenti mladoboleslavských středních škol, kteří stanovili desatero nejpalčivějších problémů města v oblasti bezpečnosti. Mladí upozornili na časté užívání návykových látek u nezletilých, na problémy s agenturními pracovníky ve městě a na nedostatečný stav strážníků městské policie. Společně se přítomnými zastupiteli se pak společně snažili najít řešení těchto problémů. Akci pořádal Parlament mládeže města Mladá Boleslav, který by tímto rád poděkoval přítomným studentům za aktivní přístup k diskutované problematice, dále hostům z řad odborné veřejnosti a v neposlední řadě i vedení města za jeho zájem o názory mladých a za spolupráci při přípravě akce.
Akci finančně podpořil projekt Zdravé město.