Mladá Boleslav, Husova 201

 

Matematická olympiáda – ZŠ (Z5, Z9)

Datum konání okresního kola: středa 26. 1. 2022
Datum odevzdání výsledků školních kol: do 17. 1. 2022 nejlepší řešitele
Místo a čas: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211, Mladá Boleslav, 8:30-12:30
Krajské kolo pro kategorii Z9: úterý 29. 3. 2022

Matematická olympiáda – ZŠ (Z6 – Z8)

Datum konání okresního kola: úterý 12. 4. 2022
Datum odevzdání výsledků školních kol: do 1. 4. 2022 nejlepší řešitele
Místo a čas: Pavilon DDM, Purkyňova 224, 8:00-10:00

Více informací najdete zde.

 

Dějepisná olympiáda – kategorie I – ZŠ

Určeno žákům 8. a 9. ročníků ZŠ, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií. Téma: Šlechta od konce raného středověku do roku 1648.
Datum konání okresního kola: úterý 22. 3. 2022
Datum odevzdání výsledků školních kol: nejpozději do 11. 3. 2022 (max. 3. z jedné školy)
Místo a čas: Pavilon DDM, Purkyňova 224, 8:00-11:00
Krajské kolo: 4. – 6. 4. 2022
Ústřední kolo: květen 2022, Hradec Králové

Více informací najdete zde.

Dějepisná olympiáda – kategorie II – SŠ

Určeno žákům 1. – 4. ročníků SŠ, 5. – 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií. Téma: Středoevropská šlechta na pozadí dějinných událostí v letech 1648-1948.
Datum konání okresního kola: středa 23. 3. 2022
Datum odevzdání výsledků školních kol: nejpozději do 11. 3. 2022 (max. 3. z jedné školy)
Místo a čas: Pavilon DDM, Purkyňova 224, 8:00-11:00
Krajské kolo: 4. – 6. 4. 2022
Ústřední kolo: květen 2022, Hradec Králové

Více informací najdete zde.

 

Olympiáda v českém jazyce – SŠ

Určeno žákům 1. – 4. ročníků SŠ, 5. – 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií.
Datum konání okresního kola: čtvrtek 31. 3. 2022
Datum odevzdání výsledků školních kol: 21. 3. 2022 nejlepší řešitele
Místo a čas: Pavilon DDM, Purkyňova 224, 8:00-11:00
Krajské kolo: 25. – 26. 4. 2022

Více informací najdete zde.

 

 

 

Soutěž v anglickém jazyce – ZŠ

Kategorie I. A – je určena žákům do 7. ročníků základních škol, probíhá ve školním a okresním kole.
Kategorie I. B – je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků do 7. ročníků základních škol; probíhá ve školním a okresním kole.
Kategorie II. A – je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole.
Kategorie II. B – je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. třídě ZŠ; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole.
Datum konání okresního kola: čtvrtek 17. 3. 2022 (školní kola proběhnou v únoru 2022)
Datum odevzdání výsledku školních kol: nejdéle do 9. 3. 2022 (do OK postupují vždy 2 účastníci z každé kategorie)
Místo a čas: Pavilon DDM, Purkyňova 224, 8:00-13:00
Krajské kolo: duben/květen

Více informací najdete zde.

Soutěž v anglickém jazyce – SŠ

Kategorie III. A – je určena žákům 1. až 3. ročníků gymnázií 1); probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole.
Kategorie III. C – je určena žákům SOŠ probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole.
1) včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
Datum konání okresního kola: středa 16. 3. 2022 (školní kola proběhnou v únoru 2022)
Datum odevzdání výsledků školních kol: nejdéle do 9. 3. 2022 (do OK postupuje vždy 1 účastník z každé kategorie/školy)
Místo a čas: Pavilon DDM, Purkyňova 224, 8:00-13:00
Krajské kolo: duben/květen

Více informací najdete zde.

Pythagoriáda – ZŠ (5., 6., 7. a 8. ročník)

Proběhlo v prosinci 2021 a momentálně není vyhlášeno další kolo

 

 

 

 

 

 

 

Matematický klokan – ZŠ/SŠ

Datum konání okresního kola: 18. 3. 2022
Termín odevzdání výsledků OK bude upřesněn
Místo a čas: na jednotlivých školách

Více informací najdete zde.

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky školních kol olympiád v AJ, ČJ a Děj posílejte na email: petra.korytarova@ddm-mb.cz

Výsledky školních kol matematických olympiád posílejte na email: fronkova@g8mb.cz

Výsledky školních kol matematického klokana posílejte na email: j.zelenkova@volny.cz

Organizátorka okresních kol vědomostních soutěží a olympiád,
Mgr. Petra Korytářová
Pavilon Domu dětí a mládeže “Na Výstavišti”
Purkyňova 224
293 01 Mladá Boleslav