Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201
Anketa

Jaký prostor v Ml.Boleslavi považujete pro pořádání akcí DDM za nejvhodnější?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Zasílání informací


Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

Slunečník
2013-02_small-large

Matematická olympiáda – ZŠ (Z5, Z9)
Datum konání okresního kola: středa 30. 1. 2019
Datum odevzdání výsledků školních kol: do 18. 1. 2019 nejlepší řešitele
Místo a čas: DDM (Pavilon za Májem), 8.00 – 10.00 hodin (Z5), 8.00 – 12.15 hodin (Z9)
Datum konání krajského kola pro kategorii Z9:  19. 3. 2019
Informace pro organizátory

Matematická olympiáda – ZŠ (Z6 – Z8)
Datum konání okresního kola: úterý 9. 4. 2019
Datum odevzdání výsledků školních kol: do 1. 4. 2019 nejlepší řešitele
Místo a čas: DDM (Pavilon za Májem), 8.00 – 10.30 hodin
Informace pro organizátory

Dějepisná olympiáda – ZŠ
Datum konání okresního kola: středa 16. 1. 2019
Datum odevzdání výsledků školních kol: do 9. 1. 2019 nejlepší řešitele
Místo a čas: DDM (Pavilon za Májem), 8.00 – cca 12.00 hodin
Informace pro organizátory

Olympiáda v českém jazyce – SŠ
Datum konání okresního kola: 29. 1. 2019
Datum odevzdání výsledků školních kol: 14. 1. 2019 nejlepší řešitele
Místo a čas: DDM (Pavilon za Májem), 8.00 – cca 12.00 hodin
Informace pro organizátory

Soutěž v anglickém jazyce – ZŠ/SŠ

Datum konání okresního kola: středa 20. 2. 2019
Datum odevzdání výsledků školních kol: do 8. 2. 2019 nejlepší řešitele
Místo a čas: DDM (Pavilon za Májem), 8.00 – cca 14.00 hodin
Informace pro organizátory
Vzor přihlášky

Matematický klokan – ZŠ/SŠ
Datum konání okresního kola: 22. březen 2019
Termín odevzdání výsledků OK bude upřesněn
Místo a čas: na jednotlivých školách
Informace pro organizátory

Pythagoriáda – ZŠ (5., 6., 7. a 8. ročník)
Datum konání okresního kola pro 5., 6., 7. a 8. ročník: 27. a 28. 5. 2019
Termín odevzdání výsledků školních kol: 15. 5. 2019
Místo a čas: DDM (Pavilon za Májem), 8.00 – 12.00 hodin
Informace pro organizátory

Výsledky školních kol olympiád v AJ, ČJ a Děj posílejte na email: petra.korytarova@ddm-mb.cz
Výsledky školních kol matematických olympiád posílejte na email: janaadamkovamb@seznam.cz
Výsledky školních kol Matematického klokana posílejte na email: j.zelenkova@volny.cz


Za organizaci okresních kol olympiád zodpovídá:
Bc. Petra Korytářová
Pavilon Domu dětí a mládeže „Na Výstavišti“
Purkyňova 224
293 01 Mladá Boleslav

Kontakt: Bc. Petra Korytářová, tel. 326 728 430, mobil 724 985 140
e-mail: petra.korytarova@ddm-mb.cz