Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201

Vážení organizátoři školních kol vědomostních soutěží,

na základě doporučení z „manuálu“ MŠMT k provozu škol ve školním roce 2020/2021 v souvislosti s onemocněním COVID-19, nebude odložený ročník Pythagoriády z března 2020 letos uskutečněn.

S největší pravděpodobností nebude vyhlášen ani nový ročník pro školní rok 2020/2021. Nejbližší ročník soutěže Pythagoriády by tedy měl proběhnout na podzim roku 2021 (říjen/listopad). Nicméně doufáme, že se situace ještě změní a soutěž proběhne již tento školní rok.

Dle „manuálu“ MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 nebude MŠMT vyhlašovat soutěže celostátního charakteru, nicméně dále uvádí že soutěže, které probíhají distanční formou nebo on-line, mohou proběhnout standardně.

 Garanti celostátních soutěží iniciativně v otevřeném dopise vyzývají MŠMT, aby soutěže ve školním roce 2020/2021 vyhlásili a podpořili alespoň soutěže, pořádané v nějaké omezené formě a soutěže, které proběhnou právě on-line nebo distanční formou. Bohužel zatím nemáme informace z MŠMT jak se k této výzvě postaví, případně kdy a v jaké podobě vydá věstník soutěží. Jakmile budeme mít nějaké nové zprávy, budeme Vás informovat.

 Děkuji Vám za dosavadní práci a těším se na další spolupráci při organizaci soutěží, snad co nejdříve v normálním režimu.

 

Matematická olympiáda – ZŠ (Z5, Z9)
Aktuálně proběhlo školní kolo a čeká se na zaslání pokynů k okresním a krajským kolům.

Matematická olympiáda – ZŠ (Z6 – Z8)

Aktuálně proběhlo školní kolo a čeká se na zaslání pokynů k okresním a krajským kolům.

 

 

Dějepisná olympiáda – ZŠ
Datum konání okresního kola: pátek 15. 1. 2021
Datum odevzdání výsledků školních kol: do 25. 12. 2020 nejlepší řešitele (max. 3 z jedné školy)
Místo a čas: DDM (Pavilon za Májem), 8.00 – cca 12.00 hodin

Dějepisná olympiáda – SŠ
Datum konání okresního kola: pátek 15. 1. 2021 (nebo úterý 19. 1. 2021 dle počtu přihlášených studentů)
Datum odevzdání výsledků školních kol: do 25. 12. 2020 nejlepší řešitele (max. 3 z jedné školy)
Místo a čas: DDM (Pavilon za Májem), 8.00 – cca 12.00 hodin

 

 

Olympiáda v českém jazyce – SŠ
Datum konání okresního kola: pondělí 25. 1. 2021
Datum odevzdání výsledků školních kol: 11. 1. 2021 nejlepší řešitele
Místo a čas: DDM (Pavilon za Májem), 8.00 – cca 12.00 hodin

 

 

 

 

Soutěž v anglickém jazyce – SŠ
MŠMT vyhlásilo pro školní rok 2020/2021 dotační program Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání pouze pro distančně konané soutěže.

Soutěže v cizích jazycích se tedy v tomto školním roce budou konat distančně. Více informací v propozicích.

 

 

 

 

Pythagoriáda – ZŠ (5., 6., 7. a 8. ročník)
Datum konání okresního kola pro 5., 6., 7. a 8. ročník: říjen a listopad 2021 (bude upřesněno)

Termín odevzdání výsledků školních kol: 21. 2. 2020

Místo a čas: DDM (Pavilon za Májem), 8.00 – 12.00 hodin

 

 

 

 

Matematický klokan – ZŠ/SŠ
Datum konání okresního kola: termín ještě nebyl vyhlášen
Termín odevzdání výsledků OK bude upřesněn
Místo a čas: na jednotlivých školách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky školních kol olympiád v AJ, ČJ a Děj posílejte na email: petra.korytarova@ddm-mb.cz

Výsledky školních kol matematických olympiád posílejte na email: fronkova@g8mb.cz

Výsledky školních kol matematického klokana posílejte na email: j.zelenkova@volny.cz

 

Organizátorka okresních kol vědomostních soutěží a olympiád
Mgr. Petra Korytářová
Pavilon Domu dětí a mládeže “Na Výstavišti”
Purkyňova 224
293 01 Mladá Boleslav