Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201
Anketa

Jaký prostor v Ml.Boleslavi považujete pro pořádání akcí DDM za nejvhodnější?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Zasílání informací


Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

Slunečník
2013-02_small-large

Hned v úvodu uvolňování epidemiologických opatřeních COVID-19 se sešlo 6 mladých lidí, kteří individuálně plní náročné aktivity v oblasti dobrovolnictví, sportu a rozvoji talentu v rámci programu Mezinárodní ceny Vévody z Edinburghu, blíže viz https://www.dofe.cz/, aby zvládli i týmovou spolupráci a dokázali v náročných podmínkách pobytu a pohybu v přírodě pouze s tím, co si po vzájemné online komunikaci domluvili, že budou potřebovat, splnit předem stanovené a odsouhlasené cíle. Tato dobrodružná expedice byla zajímavá i tím, že z týmu se znali pouze dva, ale i tím, že se rozhodli tuto ostrou expedici zvládnout bez expedice cvičné. Velmi jim gratuluji, byly zajímavý a konstruktivní tým, který zvládl všechny své cíle bez újmy na zdraví!

MgA. Eliška Pýchová