Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201
Anketa

Z jakých zdrojů získáváte nejčastěji informace o aktivitách DDM?

Výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Zasílání informací
Slunečník
2013-02_small-large
Mediální partneři DDM

Boleslavský deník

Město Mladá boleslav

První boleslavská s.r.o.

Radio Signál

Název organizace:

 • Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201

Adresa:

 • Husova 201
  293 01 Mladá Boleslav

Úřední hodiny sekretariátu a podatelny:

 • Po – Pá vždy od 9.00 do 14.00 hodin

E-mail pro běžnou korespondenci:

 • ddm-mb@ddm-mb.cz

E-mail pro úřední podání:

 • ddmmb@kr-s.cz

ID datové schránky:

 • 3ycw383

Bankovní spojení:

 • 3293812339 / 0800
 • pro platbu táborů používejte 060011-3293812339 / 0800
 • pro platbu kroužků používejte 070017-3293812339 / 0800

IČ:

 • 00873373

Telefon:

 • 326 323 281
 • 606 613 045

Telefony na pracoviště:

 • Pavilon, tel. 326 728 430
 • Vila 326 323 281
 • Zahrada, tel. 326 329 113
 • KDM Mnichovo Hradiště
  Hana Skramuská 724 985 146
  Petra Pilbauerová 724 985 154
  Mgr. Eliška Němečková 724 985 143

Personální obsazení

Vila
Ředitelka organizace:  Alena Holíková
Zástupkyně ředitelky: Ing. Jitka Jedličková

Vedoucí keramického studia: Renata Bílková
Pedagogická pracovnice: MgA. Julie Floriánová

Vedoucí propagačního oddělení: Vratislav Houštecký
Propagační referent: Ingrid Fabiánová

Ekonomické oddělení:
Vedoucí ekonomického oddělení: Eva Čančíková
Účetní: Iva Ďuranová
Personalistka a pokladní: Miroslava Dvořáková
Referent majetkové správy: Simona Kučerová
Pracovníci údržby: Vlastimil Šéfl, Miroslav Honzátko

Pavilon
Kulturní, společenské, technické a sportovní aktivity:
Vedoucí Pavilonu: Bc. Petra Korytářová
Pedagogičtí pracovníci: Bc. Ivana Sakařová, Mgr. Petra Tauchmanová
Mgr. Hana Vidlařová
, Alžběta Doškářová
Provozní pracovnice: Helena Komárková

Zahrada
Vedoucí pedagogického úseku: Bc. Marianna Křepelková
Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Martina Kotlabová, MgA. Eliška Pýchová,
Mgr. Petra Štrojsová

Chovatelé: Tomáš Šimonek, Markéta Fenclová
Zahradnice: Dana Burešová, Zdenka Kernerová
Pracovnice v kavárně: Bohdana Mouchová

Klub dětí a mládeže v Mnichově Hradišti
Vedoucí KDM: Hana Skramuská
Pedagogičtí pracovníci: Petra Pilbauerová, Mgr. Eliška Němečková


Skladnice a uklizečka: Jana Štolová
Uklízečky: Renata Kudrnová, Iveta Heřmanová